Điều khoản dịch vụ

1. Điều Khoản Sử Dụng:

  • Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.

2. Độ Tuổi:

  • Để tham gia vào các trò chơi trực tuyến tại 789 Bet, bạn phải đủ 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu quy định theo pháp luật của quốc gia bạn cư trú.

3. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích nội bộ của chúng tôi. Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Trách Nhiệm Người Dùng:

  • Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản của họ và không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác.

5. Thanh Toán và Rút Tiền:

  • Tất cả các giao dịch thanh toán và rút tiền sẽ được xử lý theo các phương thức thanh toán an toàn và uy tín.

6. Quyền Lợi và Trách Nhiệm:

  • 789Bet không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

7. Thay Đổi Điều Khoản:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản và điều kiện mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.